Последни бележки за DB2 Версия 9.1 за Linux, UNIX и Windows

Последните бележки включват полезна информация за момента, в който се подготвяте да инсталирате fix pack.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. Всички права запазени. Ограничени права на правителствените потребители в САЩ - Използването, дубликирането или разкриването са ограничени чрез GSA ADP срочен договор с IBM Corp.

Описание

Всеки fix pack е събирателен набор от APAR поправки. Той включва APAR поправки, които не са били издавани преди това, и покрива множество продукти за бази данни. В общи линии fix packs могат да бъдат прилагани върху всяка доставена преди това инсталация за довеждане на системата до текущото fix pack ниво.

За общ преглед какво е новото в конкретния fix pack, се отнесете към "Какво е новото" документите в раздела Общ преглед на продукти на документацията: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.doc/doc/c0024220.htm

Особено актуални за инсталиране, миграция и използване на продукт, и отстраняване на проблеми са темите за пакетиране на продукта, терминология, и променена, отхвърлена и преустановена функционалност.

История на обновленията

За списък на APAR поправките, съдържащи се във всеки fix pack, се отнесете към: http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support/aparlist.html

Обратна съвместимост

За списък на несъвместимостите на DB2 Версия 9.1 с предходни издания, се отнесете към: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/c0022778.htm

За списък на отхвърлените и преустановени характеристики, се отнесете към: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/r0004670.htm

Системни изисквания

За списък на системните изисквания на DB2 Версия 9.1, се отнесете към: http://www.ibm.com/software/data/db2/9/sysreqs.html.

За списък на системните изисквания на DB2 Connect Версия 9.1, се отнесете към: http://www.ibm.com/software/data/db2/db2connect/sysreqs.html.

Как да започнем

Инструкциите как да се инсталира даден fix pack преди бяха поставяни в readme файла на този fix pack. Те вече могат да бъдат намерени в центъра за информация. Отнесете се към: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.uprun.doc/doc/t0006352.htm

Ако мигрирате от по-ранна версия на DB2, допълнителна информация може да бъде намерена в портала за миграция на система от DB2 бази данни: http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21200005

Обновления, ограничения и известни проблеми

Документацията на DB2 Версия 9.1 се обновява периодично. За да прегледате списък от подобренията, които са направени в документацията, се отнесете към: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.rn.doc/doc/c0024573.htm

Ако използвате локално копие на информацията, можете да изтеглите обновленията за документация. Отнесете се към: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.doc/doc/t0008271.htm

Ограниченията и известните проблеми за DB2 продуктите за бази данни са документирани в:
С откриването и разрешаването на ограничения и проблеми, това съдържание се обновява. Чрез претърсване на тези източници на информация можете да намерите разрешения или обиколни пътища на срещаните от вас проблеми. Следните връзки стартират персонализирани запитвания на техническите бележки и APAR: За да създадете собствено запитване, идете на страницата Advanced search на Web сайта за софтуерна поддръжка на IBM: http://www.ibm.com/support/advsrch.wss

Свързване със софтуерната поддръжка на IBM

IBM софтуерната поддръжка осигурява съдействие при дефекти в продукт. За информация как да се свържете с IBM софтуерната поддръжка, се отнесете към: http://www.ibm.com/planetwide/

Търговски марки

За принадлежности на търговски марки, посетете Web сайта IBM Условия за ползване (http://www.ibm.com/legal/us/).